ครูต้องบอกก่อนนะคะว่า Numbers ตัวเลข จะประกอบด้วย จำนวนนับ ( Cardinal numbers )  และ ลำดับที่ ( Ordinal numbers )

 

ถ้าเราจะพูดว่า พวกเรากำลังเรียนวิชาภาษาอังกฤษอยู่บนชั้นที่ 2

จะต้องพูดว่า  We are studying English on the second floor.   เราจะไม่ใช้ว่า We are studying English on two floors.  x  ( ผิดนะคะแบบนี้ )

 

เข้าใจง่ายๆนะคะ ส่วนใหญ่มักจะเข้าใจผิดและใช้ผิดกัน

ถ้า Ordinal Numbers  คือ  ลำดับที่  เช่น ที่หนึ่ง  ( the first )  –  ที่สอง  ( the second ) – ที่สาม  ( the third ) – ที่สี่ ( the fourth ) – ที่ห้า ( the fifth )  ……เป็นต้น

เช่น April is the fourth month of the year.  เดือนเมษายนเป็นเดือนที่สี่ของปี

Maid is sweeping the floor on the third floor of the house.   แม่บ้านกำลังกวาดพื้นอยู่บนชั้นที่สามของบ้าน

 

แต่ถ้าเราจะนับจำนวน เช่น 1-2-3-4-5-6-7-8-9………………………………100  เราจะเรียกว่า เป็น Cardinal Numbers  หรือจำนวนนับ

เช่น  There are 11 people in my family.  มีคนจำนวน 11 คนในครอบครัวของฉัน

There are 15 students in the classroom.   มีนักเรียน 15 คนในห้องเรียน

 

 

#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

#เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

#เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณบุรี

#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณบุรี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
086-4245961   /   083-2565562

หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.baankrumui.com
Line: baankrumui

สถานที่เรียน :
บ้านครูหมุย BKM English Tutor
โครงการบ้านพีพี 9 The Grand
เลขที่ 98/70 หมู่5 ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

#บ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษบ้านครูหมุย
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยตัวต่อตัว
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็กสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยกลุ่มเล็ก
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณแบบกลุ่มเล็กเน้นสอนรายตัว
#ติวเข้มข้อสอบภาษาอังกฤษONETGATสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าม1และม4สุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณระดับปริญญาตรี
#สอบกพภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอบกพระดับปวชและปวสสุพรรณบุรี
#สอบกพภาษาอังกฤษระดับปตรีและปโท
#สอบครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอนโทอิคสุพรรณบุรี
#สอนToeicสุพรรณบุรี
#ติวสอบโทอิคสุพรรณ
#ติวสอบToeicสุพรรณ
#ติวสอบโทอิคตัวต่อตัวสุพรรณบุรี
#ติวToeicสุพรรณบุรี

 

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.