เคย ในภาษาอังกฤษ เราจะใช้คำว่า used to + V1 ( กิริยาช่องที่ 1 )

เช่น He used to smoke when he was a teenager.   เขาเคยสูบบุหรี่ตอนที่เขายังเป็นวัยรุ่น

Mary’s parents used to punish her many years ago.  พ่อแม่ของแมรี่เคยทำโทษเธอเมื่อหลายปีมาแล้ว

 

ถ้าจะพูดว่า เคยชินกับ………………… เราจะใช้อย่างไร ?

เราจะใช้โครงสร้างของประโยค ดังนี้

S + ( is / am / are ) + used to + V-ing              ( เคยชินกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในปัจจุบัน )

My father is used to driving slowly.             คุณพ่อของฉันเคยชินกับการขับรถอย่างช้าๆ

Tom is used to getting up early.                    ทอมเคยชินกับการตื่นเช้า

หรือจะใช้ S +  get + used to + V-ing  ก็ได้นะคะ

Nancy gets used to speaking fast.                      แนนซี่เคยชินกับการพูดเร็ว

They get used to staying up late.                             พวกเขาเคยชินกับการนอนดึก

 

ถ้าจะบอกว่าเคยชินกับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในอดีต เราก็แค่เปลี่ยน is/am/are  เป็น   was / were

และ  get เป็น got  โดยที่เราใช้โครงสร้างเดิมเลยค่ะ

จะได้  2 รูปแบบของอดีต ดังนี้ค่ะ

S + ( was / were ) + used to + V-ing

S + got + used to + V-ing

 

น้องๆลองไปใช้กันดูนะคะ

 

 

#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

#เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

#เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณบุรี

#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณบุรี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
086-4245961   /   083-2565562

หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.baankrumui.com
Line: baankrumui

สถานที่เรียน :
บ้านครูหมุย BKM English Tutor
โครงการบ้านพีพี 9 The Grand
เลขที่ 98/70 หมู่5 ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

#บ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษบ้านครูหมุย
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยตัวต่อตัว
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็กสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยกลุ่มเล็ก
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณแบบกลุ่มเล็กเน้นสอนรายตัว
#ติวเข้มข้อสอบภาษาอังกฤษONETGATสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าม1และม4สุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณระดับปริญญาตรี
#สอบกพภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอบกพระดับปวชและปวสสุพรรณบุรี
#สอบกพภาษาอังกฤษระดับปตรีและปโท
#สอบครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอนโทอิคสุพรรณบุรี
#สอนToeicสุพรรณบุรี
#ติวสอบโทอิคสุพรรณ
#ติวสอบToeicสุพรรณ
#ติวสอบโทอิคตัวต่อตัวสุพรรณบุรี
#ติวToeicสุพรรณบุรี

 

 

 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.