การใช้คำเชื่อม Relative Pronouns ในประโยค เหมือนกับการใช้ Adjective Clause ที่ทำหน้าที่ขยายคำนามในประโยคนะคะ

 

who ใช้กับคน ใช้เพื่อทำหน้าที่เป็นประธาน  ( Subject )

He is a man who always looks after and loves me.

a man เป็นคน และ WHO ทำหน้าที่ขยาย a man จะสังเกตเห็นว่า WHO เป็นประธาน เพราะตามด้วยกิริยา looks after และ loves

Adjective Clause คือ who always looks after and loves me

 

whom ใช้กับคน ใช้เพื่อทำหน้าที่เป็นกรรม ( Object )

She is a woman whom I have loved most.

a woman เป็นคน และประโยคนี้มีประธานอยู่แล้ว คือ I และกิริยาคือ  have loved ดังนั้นประโยคนี้จึงต้องใช้ whom ( เป็นกรรม ) ของประโยคค่ะ

Adjective Clause คือ  whom I have loved most

 

whose ใช้กับคน ใช้เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ ( Possessive Adjective )

He knows an old man whose house was robbed last night.

an old man เป็นคน และ house เป็นคำนาม จึงต้องใช้ whose เพื่อแสดงว่าเป็นบ้านของคนแก่คนหนึ่งที่บ้านของเขาถูกโจรกรรมเมื่อคืนนี้  whose + Noun ( คำนาม )

Adjective Clause คือ whose house was robbed last night.

 

which ใช้กับสัตว์ และ สิ่งของ  ( ห้ามใช้ which กับคน )

I always wear the dress which my mother made.

the dress ไม่ใช่คนนะคะ เป็นสิ่งของ จึงต้องใช้กับ which มาขยาย the dress.

Adjective Clause คือ which my mother made

 

ส่วน that เราสามารถใช้ได้ทั้ง คน สัตว์ และสิ่งของ

การใช้ that กับคน

Anyone that does this is a brave and smart.

Adjective Clause คือ Anyone that does this

 

การใช้ that กับสิ่งของ

The companies that produce the cars will get the big benefit this year.

Adjective Clause คือ  The companies that produce the cars

 

การใช้ that กับสัตว์

The cute cat that  has been being looked after very well is Money.

Adjective Clause คือ The cute cat that has been being looked after very well

 

#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

#เรียนพิเศษภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี

#เรียนพิเศษภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณบุรี

#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณบุรี

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่
086-4245961   /   083-2565562

หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.baankrumui.com
Line: baankrumui

สถานที่เรียน :
บ้านครูหมุย BKM English Tutor
โครงการบ้านพีพี 9 The Grand
เลขที่ 98/70 หมู่5 ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

#บ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษบ้านครูหมุย
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยตัวต่อตัว
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็กสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยกลุ่มเล็ก
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณแบบกลุ่มเล็กเน้นสอนรายตัว
#ติวเข้มข้อสอบภาษาอังกฤษONETGATสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าม1และม4สุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณระดับปริญญาตรี
#สอบกพภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอบกพระดับปวชและปวสสุพรรณบุรี
#สอบกพภาษาอังกฤษระดับปตรีและปโท
#สอบครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอนโทอิคสุพรรณบุรี
#สอนToeicสุพรรณบุรี
#ติวสอบโทอิคสุพรรณ
#ติวสอบToeicสุพรรณ
#ติวสอบโทอิคตัวต่อตัวสุพรรณบุรี
#ติวToeicสุพรรณบุรี

 


 

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.