มีหลายคนสงสัยกันว่า ทำไมบางทีก็มี a นำหน้า few และ little คือ a few และ a little  แต่ในบางทีไม่เห็นมี a นำหน้า เห็นแต่ few และ little

ซึ่งหลักในการใช้ a few / a little ( ที่มี a นำหน้า )  กับ few และ little ( ที่ไม่มี a นำหน้า )  ใช้อย่างไร ?

มาดูการใช้ a few และ a little กันก่อนนะคะ

a few / a little แปลว่า มีจำนวน หรือ ปริมาณที่น้อย  :  เหมือนบอกให้รู้ว่ามีน้อยเฉยๆ  แต่ก็ไม่ได้ต้องการเพิ่ม

a few ใช้กับคำนามที่นับได้และเป็นพหูพจน์  แปลว่ามีจำนวนที่น้อย   เช่น  There are a few apples on the plate. มีแอปเปิ้ล 2-3 ผลอยู่บนจาน ( คือมีน้อย )

a little ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้  แปลว่า มีน้อย เช่น  He usually drinks a little water before having meals.  ปกติเขาดื่มน้ำเปล่าหน่อยนึงก่อนการทานอาหารในทุกๆมื้อ

 

แต่ถ้าหากมีจำนวนหรือปริมาณที่น้อยเกินไป ไม่เพียงพอ และต้องการเพิ่มเพราะจำเป็น เราจะใช้ few และ little  ( คือไม่มี a นำหน้า )

few ใช้กับคำนามที่นับได้พหูพจน์  และ little ใช้กับคำนามที่นับไม่ได้

 

Unfortunately, there are few customers in this shopping mall.
โชคร้ายจัง/แย่จัง มีลูกค้านิดเดียวเองในห้างสรรพสินค้าแห่งนี้ ( คือต้องการลูกค้าเพิ่ม ไม่งั้นห้างเจ๊งแน่ๆ ) 

ประโยคนี้ เราจึงใช้แค่ few customers ( ไม่มี a นำหน้า ) เพรามีจำนวนที่น้อยเกินไป จำเป็นที่จะต้องการเพิ่ม

 

The gardeners want more rain for their own crops but this month there is little rain
พวกชาวสวนต้องการปริมาณน้ำฝนที่มากขึ้นสำหรับพืชผลของพวกเขา แต่ช่วงเดือนนี้กลับมีปริมาณน้ำฝนที่น้อยเกินไป  ซึ่งยังไม่เพียงพอต่อการเก็บเกี่ยวพืชผล  

ประโยคนี้ เราจึงใช้แค่ little rain ( ไม่มี a นำหน้า ) เพราะมีปริมาณของน้ำฝนที่น้อยเกินไป จำเป็นต้องการเพิ่ม

 

#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรีต้องที่บ้านครูหมุย

สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 086-4245961
หรือเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่
www.baankrumui.com
Line: baankrumui

สถานที่เรียน :
บ้านครูหมุย BKM English Tutor
โครงการบ้านพีพี 9 The Grand
เลขที่ 98/70 หมู่5 ตำบลท่าระหัด
อำเภอเมือง จ.สุพรรณบุรี 72000

#บ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#เรียนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษบ้านครูหมุย
#ติวภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#ภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยตัวต่อตัว
#สอนภาษาอังกฤษตัวต่อตัวสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษกลุ่มเล็กสุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยกลุ่มเล็ก
#สอนภาษาอังกฤษบ้านครูหมุยสุพรรณแบบกลุ่มเล็กเน้นสอนรายตัว
#ติวเข้มข้อสอบภาษาอังกฤษONETGATสุพรรณบุรี
#ติวภาษาอังกฤษสอบเข้าม1และม4สุพรรณ
#สอนภาษาอังกฤษสุพรรณระดับปริญญาตรี
#สอบกพภาษาอังกฤษสุพรรณบุรี
#สอบกพระดับปวชและปวสสุพรรณบุรี
#สอบกพภาษาอังกฤษระดับปตรีและปโท
#สอบครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอบภาษาอังกฤษครูผู้ช่วยสพฐสุพรรณ
#สอนโทอิคสุพรรณบุรี
#สอนToeicสุพรรณบุรี
#ติวสอบโทอิคสุพรรณ
#ติวสอบToeicสุพรรณ
#ติวสอบโทอิคตัวต่อตัวสุพรรณบุรี
#ติวToeicสุพรรณบุรี

 
Set your Twitter account name in your settings to use the TwitterBar Section.